Jelly Shift

Jelly Shift

Oblikujte žele!
4.1 / 5

  • 1.8.1
  • Android 4.1+
  • Everyone
  • 10,000,000+ downloads
  • 10,000,000+
pomaknite želatinu gore i dolje da promijenite svoj oblik.
pobrinite se da pravilno oblikujete želatinu tako da se može uklopiti kroz prepreke. Hoćete li prvi pobijediti sve razine?

Link Download: Download Now